فروش رول

مهر و موم خود را در اندازه ها و اشکال می خواهید برش.
رول عرض 300/400 mm
قطر: Ø 600-800 mm
قطر متوسط توپی: Ø 6 “(Ø 150 mm)

About the Author

artiseals_admin